Trädfällning hos Niclas

Niclas var nöjd med vårt jobb. Ibland får vi klättra, ibland använder vi skylift.

Det blir en bedömning från fall till fall. Det viktiga är alltid att arbetet utförs säkert så att varken människor eller egendom kommer till skada.