Trädfällning

Vi fäller enstaka träd eller större trädpartier.

Träd kan luta farligt över hus eller vägar. Dessa vill man gärna ta bort innan det händer en olycka.

Ofta kan träden tas ner i olika sektioner för att undvika skador eller farliga situationer.

Ibland använder vi skylift för att på säkert sätt kunna ta ner trädet.

Vad händer med alla grenar och allt ris?
Bortforsling av ris och grenar kan vi ombesörja.

Hur blir man av med stubben?
Vi kan också fräsa bort stubbar och kapa virke till ved.

Exempel på tjänster inom Trädfällning

Fällning lutande träd

Grenar som har rasat

Stubbfräsning

Uppkapning till ved

Utvalda projekt

Sjöutsikt?

Kontakta oss gärna via formuläret alternativt ring oss 0705-73 63 73 eller skicka e-post till falk@falkskogtradgard.se