Trädgård

Vi utför allt inom trädgårdsanläggning och trädgårdsskötsel.

  • Gräsmattor; vi anlägger nya och klipper befintliga
  • Röjning och ogräsrensning
  • Lövkrattning
  • Skötsel och tillsyn av trädgården
  • Beskärning av träd och buskar
  • Stenläggningar vid entréer, terrasser, garageuppfarter, gångar runt hus m.m.
  • Murar av olika material
  • Uppsättning av staket
  • Grävningsarbeten
  • Bortforsling av trädgårdsavfall