Trädfällning

Vi fäller enstaka träd eller större trädpartier. Vi kan också fräsa bort stubbar och kapa virke till ved. Bortforsling av ris kan vi ombesörja.