Skog

Vi hanterar både stora och mindre skogsavverkningar för hand och med hjälp av skogsmaskin. Vi ombesörjer också flisning. Röjning och gallring av skog har vi stor erfarenhet av.